Vad är en kubikmeter?
En kubikmeter är den volym som ryms i en kub med måtten 1x1x1 meter. Vi tar betalt för platsen sakerna tar i vår lastbil.

Vad kostar det?
Vårt standardpris är 480 kr exkl moms per kubikmeter.